KMC Logo
 √ Nederlands   English

Over het boeddhisme

De stichter van het Boeddhisme in deze wereld was Boeddha Shakyamuni die ongeveer twee en een half duizend jaar geleden in India leefde en onderwees. Sinds die tijd hebben miljoenen mensen over de gehele wereld het zuivere spirituele pad dat hij onthulde gevolgd.

Boeddha heeft verklaard dat al onze problemen en al ons lijden voortkomen uit verwarde en negatieve geestestoestanden en dat al ons welzijn en geluk voortkomen uit vredige en positieve geestestoestanden.

Blijvende vrede en geluk

Hij onderwees methoden voor het geleidelijk overwinnen van geestestoestanden, zoals boosheid, jaloezie en onwetendheid en voor het ontwikkelen van positieve geestestoestanden, zoals liefde, mededogen en wijsheid. Door deze methoden zullen we blijvende vrede en geluk gaan ervaren.

De methoden werken voor iedereen, in elk land, van elke leeftijd. Als we er eenmaal zelf ervaring mee hebben gekregen dan we kunnen we deze overdragen aan anderen, opdat ook zij van dezelfde voordelen kunnen genieten.

De Boeddhistische levenswijze – van vrede, liefdevolle vriendelijkheid en wijsheid – is vandaag de dag net zo relevant als toen Boeddha in het India van vroeger verscheen.

hier nog wel